Skip links

COOKIEBELEID

Dit is het cookiebeleid van Brug-IT, Nijverheidsstraat 7, 8310 Brugge

Versie 3 van 25 mei 2020

Dit cookiebeleid legt uit op welke manier Brug-IT gebruik maakt van Cookies op een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door Brug-IT.

Het cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. Enkel de meest recente versie is van toepassing op het gebruik van het Brug-IT Domein.

1. DEFINITIES

Aanbevolen Inhoud: suggesties voor artikels, zoekertjes, aanbiedingen en andere informatie die Brug-IT afstemt op de interesses van een Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag) of Geregistreerd Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens).

Apparaat: jouw computer, tablet, smartphone of andere apparatuur waarmee je een Brug-IT Domein bezoekt.

Cookies: tekst- of andere bestanden en gelijkaardige technologieën die informatie opslaan of raadplegen op jouw Apparaat.

Dienst: toegang tot nieuws, aanbiedingen, functionaliteiten voor een betere gebruikservaring, (mobiele) apps, Aanbevolen Inhoud of producten die Brug-IT verkoopt, levert of ter beschikking stelt op of via een Brug-IT Domein.

De Brug-IT Domeinen zijn:

 • Brug-it.be
 • brugit.be
 • Brugit-events.be
 • brugit.vlaanderen

Gebruiker: jij die een Brug-IT Domein bezoekt om als consument van een Dienst te genieten, zonder een account te maken. Dit kan rechtstreeks via een Brug-IT Domein of na het installeren van één van onze apps.

Geregistreerd Gebruiker: jij die jouw persoonsgegevens registreert door een account te maken op een Brug-IT Domein.

Gerichte Advertenties: commerciële informatie die gericht is aan een Gebruiker of Geregistreerd Gebruiker, en die afgestemd is op diens Klikgedrag, op voorwaarde dat deze daarvoor zijn toestemming gaf.

Geregistreerde Gegevens: persoonsgegevens die een Geregistreerd Gebruiker zelf aan Brug-IT verstrekt. Deze gegevens kunnen verschillen per Brug-IT Domein, maar bevatten doorgaans: voornaam, familienaam, e-mail adres, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, gewenste nieuwsbrieven, telefoon en/of gsm-nummer opgeven. Dit is geen limitatieve opsomming van gegevens.

Klikgedrag: de interesses van een Gebruiker of Geregistreerd Gebruiker die, mits zijn/haar toestemming, afgeleid worden uit het gebruik van een Dienst of uit het bezoek van of interactie met websites van derde partijen. Klikgedrag bevat voornamelijk:

Sessiegegevens, nl. besturingssysteem, type toestel, type browser, etc. Dit is nodig om jou een goede gebruikservaring te kunnen bieden.

Bezochte pagina’s waarbij we je indelen in interessegebieden. Dit doen we door trefwoorden aan bepaalde secties of artikels toe te voegen zodat we jou Aanbevolen Inhoud en Gerichte Advertenties kunnen tonen. (bv. sport, lifestyle, autoliefhebber)

Brug-IT Domein: een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door Brug-IT.

2. WAT ZIJN COOKIES?

Onder Cookies worden de volgende technologieën en bestanden verstaan:

 • Cookies zijn kleine bestanden die bij het gebruik van Brug-IT Domeinen op jouw Apparaat worden gezet en/of van je Apparaat worden gelezen.
 • Tags of pixels zijn synoniemen van elkaar. Het gaat hierbij telkens om stukjes code die worden uitgevoerd door jouw browser (vb. Internet Explorer, Firefox) als je een Brug-IT Domein bezoekt.
 • Logfiles zijn bestanden die informatie verzamelen over de activiteiten van jouw Apparaat of een toepassing op je Apparaat, bv. jouw web browser.
 • Tenslotte worden ook instellingen en informatie op je Apparaat zoals ‘software development kits (SDK’s) in onze apps, en van de toepassingen die erop aanwezig zijn, gebruikt. Deze kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing enz.

De hiervoor vermelde Cookies zijn:

 • Soms tijdelijk (sessie Cookies), deze worden verwijderd als je de browser afsluit,
 • Soms permanent (persistent Cookies), deze blijven staan tot ze vervallen of tot je ze wist. Permanente Cookies laten bijvoorbeeld toe dat je je niet steeds opnieuw hoeft aan te melden,
 • Soms eerste partij cookies: dit zijn Cookies gebruikt door een Brug-IT Domein,
 • Soms derde partij cookies: dit zijn Cookies gebruikt door websites die tot een ander domein behoren dan de Brug-IT Domeinen.

3. WAAROM GEBRUIKEN Brug-IT DOMEINEN COOKIES?

Brug-IT Domeinen gebruiken Cookies om de volgende redenen:

 • Om de Brug-IT Domeinen goed te laten functioneren
 • Om de werking en inhoud van de Brug-IT Domeinen te verbeteren
 • Om de Dienst te leveren die je gevraagd hebt

Hierna vind je meer uitleg over elk van deze toepassingen.

3.1. Cookies voor het goed functioneren van Brug-IT Domeinen

Deze Cookies zijn noodzakelijk om onze websites en apps goed te laten werken en toegang te geven tot de Diensten. Deze cookies worden daarom altijd geplaatst.

Voorbeelden zijn Cookies om:

 • Aan te melden op onze Brug-IT Domeinen
 • Het type Apparaat, type browser, schermresolutie, tekstgrootte van je browser etc. te detecteren om onze inhoud optimaal weer te geven
 • Webpagina’s sneller te doen laden
 • De website gelijkmatig te belasten zodat deze maximaal bereikbaar blijft
 • De veiligheid op onze websites garanderen en misbruik opsporen
 • De informatie van je bestelmandje of formulieren tijdelijk bewaren
 • Voorkeuren voor regio of taal instellen

3.2. Cookies om de werking en inhoud van de Brug-IT Domeinen te verbeteren

We kunnen meten welke onderdelen van een Brug-IT Domein het meest interessant zijn en houden in de gaten of alles optimaal werkt. Dit is niet alleen interessant voor ons, maar ook voor jou. Dankzij deze inzichten kunnen we de opbouw, navigatie en inhoud van elk Brug-IT Domein verbeteren en nieuwe versies testen. Op de domeinen waar we die meting doen wordt dit ook duidelijk gemaakt.

Deze informatie resulteert in beschrijvende statistieken die opgeteld zijn over vele (al dan niet Geregistreerde) Gebruikers. We kunnen deze dus niet herleiden naar individuele (al dan niet Geregistreerde) Gebruikers.

Voorbeelden hiervan zijn Cookies die:

 • Het algemeen gebruik van de websites en apps registreren (bv. aantal bezoekers, tijdsduur, de volgorde van bezochte pagina’s)
 • Foutmeldingen opsporen
 • Ontwerpen voor een betere gebruikservaring testen (A/B testen)
 • Als je toestemming geeft voor het gebruik van Cookies voor “Opslag van en toegang tot informatie” en “Meting” kunnen we deze metingen combineren met eerder verzamelde gegevens om het aantal unieke gebruikers van onze websites en apps in kaart te brengen. Zonder deze toestemmingen beschouwen we elk Apparaat en Brug-IT Domein als een aparte gebruiker. Je kan deze voorkeuren op elk moment wijzigen via je privacy voorkeuren.

3.3. Cookies voor Aanbevolen Inhoud

Dankzij deze cookies kunnen wij naast ons aanbod van nieuws en zoekertjes relevante inhoud aanbevelen die je nog niet gelezen hebt. Hiervoor gebruiken we jouw leesgeschiedenis en houden we rekening met de populariteit van de inhoud bij andere (al dan niet Geregistreerde) Gebruikers. Op de domeinen waar we die inhoud aanbieden wordt dit ook duidelijk gemaakt.

Voorbeelden van deze Cookies zijn:

 • Artikels aanraden op de home pagina, in de details van een artikel of binnen aparte rubrieken
 • Een volgende video suggereren
 • De inhoud van onze nieuwsbrieven aanpassen aan jouw interesses
 • Aanbevolen Inhoud kunnen we enkel aanbieden als je toestemming geeft voor het gebruik van Cookies voor “Opslag van en toegang tot informatie”, “Meting” en “Inhoudselectie, -levering en -rapportage” en “Personalisatie”. Je kan deze voorkeuren op elk moment wijzigen via je privacy voorkeuren.

3.4 Cookies voor Advertenties

Dit geldt voor onze websites en apps waarop je advertenties ziet. Deze advertenties worden door ons en/of derden geplaatst en zijn een noodzakelijke bron van inkomsten om onze digitale platformen te financieren.

Sommige advertenties houden enkel rekening met de inhoud en positie op de website (bv. advertenties over sportartikelen binnen de sportrubriek). Bij Gerichte advertenties beschrijft Brug-IT jouw interesses aan de hand van doelgroepen zoals ‘sportliefhebbers’ op basis van jouw Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens. Adverteerders kunnen hun boodschap vervolgens specifiek richten naar deze doelgroepen. Soms plaatst Brug-IT Cookies op de website van een adverteerder. Dit laat toe dat we je een advertentie kunnen tonen op Brug-IT Domeinen nadat je een website van een adverteerder bezocht hebt.

Deze Cookies maken het mogelijk dat:

 • We bijhouden welke advertenties je gezien hebt om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertenties ziet
 • We nagaan hoeveel bezoekers op de advertentie klikken en zo het nut ervan kunnen delen met de adverteerder
 • We informatie over je Klikgedrag doorgegeven aan andere websites zodat zij Gerichte Advertenties kunnen laten zien
 • Derde partijen Gerichte Advertenties kunnen tonen aan jou op onze Brug-IT Domeinen
 • We Gerichte Advertenties over ons aanbod tonen op andere websites
 • Aanbiedingen over producten en diensten veel specifieker maken
 • Je interesses herkennen op verschillende Brug-IT Domeinen

Op domeinen waar je advertenties ziet, werkt Brug-IT samen met gespecialiseerde advertentiepartners om een breder aanbod van adverteerders te bereiken. Hiertoe plaatsen deze partners hun eigen Cookies op Brug-IT Domeinen en krijgen ze toegang tot de doelgroepen die Brug-IT beheert. Let wel: Brug-IT draagt er zorg voor dat deze partners geen gegevens van jou ontvangen waarmee zij jou direct kunnen herkennen, zoals bijvoorbeeld je naam of e-mail adres.

Voor Gerichte Advertenties vragen we jouw toestemming voor het gebruik van Cookies voor “Opslag van en toegang tot informatie”, “Meting”, “Reclameselectie, -levering en -rapportage” en “Personalisatie”. Je kan deze voorkeuren op elk moment wijzigen via jouw privacy voorkeuren.

3.5. Cookies voor Sociale media

Op domeinen waar een verwijzing naar social media staat, gebruiken we Cookies voor sociale media. Dankzij deze Cookies kan je inloggen op jouw accounts bij sociale mediasites zoals Twitter, Facebook en LinkedIn, of bepaalde inhoud van een Brug-IT Domein delen op sociale media (functies zoals share, like etc.). Deze Cookies geven ons geen toegang tot jouw sociale media accounts of de gegevens die je daarbinnen bewaart.

Het gebruik of interactie met sociale media buttons of functies is onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal – Brug-IT heeft hier geen invloed op. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het desbetreffende sociale medianetwerk om te begrijpen hoe het netwerk met jouw persoonsgegevens omgaat.

Brug-IT Domeinen die een duidelijke verwijzing maken naar sociale media, maken verder gebruik van pixels, waaronder de Facebook pixel. Via deze pixels kunnen we jou later op andere social media sites zoals Facebook, LinkedIn, Instagram, … bereiken met bijkomende relevante aanbiedingen. Ook kunnen we advertenties van Brug-IT Diensten  tonen op social media sites wanneer je artikels gelezen hebt op een Brug-IT Domein.

Als we deze social media functie gebruiken, vragen we daarvoor expliciet je toestemming voor het gebruik van Cookies voor “Opslag van en toegang tot informatie” en “Social Media”. Je kan deze voorkeuren op elk moment wijzigen via je privacy voorkeuren.

Momenteel maken de domeinen gebruik van functionele Cookies tenzij anders vermeld.

4. COOKIES UITSCHAKELEN OF WISSEN

We raden aan om het gebruik van Cookies in te stellen via de link ‘privacy voorkeuren’.

Daarnaast kan je de Cookies die Brug-IT en/of derden gebruiken volledig uitschakelen zoals hierna beschreven. Let wel: in dat geval zullen onze Brug-IT Domeinen niet optimaal werken, en/of slechts beperkt toegankelijk zijn.

Informatie over het weigeren en wissen van cookies kan je op volgende websites terugvinden:

Google Chrome: over het verwijderen van bestaande Cookies en weigeren van nieuwe Cookies. Klik hier

Internet Explorer: over het verwijderen van bestaande Cookies en weigeren van nieuwe Cookies. Klik hier

Firefox/Mozilla: over het weigeren van nieuwe Cookies. Klik hier

Firefox/Mozilla: over het verwijderen van bestaande Cookies. Klik hier

Safari: over het verwijderen van bestaande Cookies en weigeren van nieuwe Cookies. Klik hier

Opera: over het verwijderen van bestaande Cookies en weigeren van nieuwe Cookies. Klik hier

5. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien Cookies jouw persoonsgegevens verzamelen doen zij dit in overeenstemming met het privacybeleid van Brug-IT.

Dit cookiebeleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en overeenkomsten van de entiteiten van Brug-IT.

 • Gebruiksvoorwaarden