Skip links

Overeenkomst voor gegevensgebruik

Dit is de overeenkomst voor gegevensgebruik van Brug-IT, Lieven Bauwensstraat 16, 8200 Brugge

Overeenkomst voor het gebruik van Diensten op of via Brug-IT Domeinen door Gebruikers en Geregistreerde Gebruikers

Deze overeenkomst betreft en legt uit op welke manier Brug-IT de gegevens die je met ons deelt, gebruikt om een persoonlijke en kwaliteitsvolle ervaring te bieden op haar websites -en apps.

Kort samengevat, verzamelen we daartoe drie soorten gegevens:

1/ Gegevens die je deelt om je te registreren, om aangemeld te surfen op onze sites of apps of om nieuwsbrieven te ontvangen

2/ Klikgedrag waaruit we interesses kunnen afleiden om relevante advertenties te tonen en artikels aan te bevelen naast ons nieuwsaanbod

3/ Gegevens die je zelf toevoegt om bepaalde Diensten te gebruiken. Het invullen van een aanvraagformulier is daar een voorbeeld van.

Deze overeenkomst geldt voor gegevens die Brug-IT verzamelt via haar websites, apps of nieuwsbrieven. In het geval van de registratie van een gebruiker om een digitale applicatie te gebruiken om zelf als gegevensverantwoordelijke data te versturen, online te plaatsen en dergelijke, is Brug-IT dataverwerker en geen dataverantwoordelijke. Voor de gegevens waarbij Brug-IT zich als dataverantwoordelijke ziet, maken we een onderscheid tussen gebruikers met en zonder een registratie.

Definities

Binnen deze overeenkomst is het onvermijdelijk een aantal vaktermen te gebruiken. Daarom geven we in dit onderdeel een kort overzicht van de definities en vaak gebruikte termen.

Aanbevolen Inhoud: suggesties voor artikels, zoekertjes en andere informatie die Brug-IT afstemt op de interesses van een Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag) of

Geregistreerde Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens).

Dienst: nieuws, aanbiedingen, functionaliteit voor een betere gebruikservaring, (mobiele) apps, Aanbevolen Inhoud of producten die Brug-IT verkoopt, levert of ter beschikking stelt op of via een Brug-IT Domein.

De Brug-IT Domeinen zijn:

  • brugit.be
  • Brug-it.be
  • Brugit-events.be
  • brugit.vlaanderen

Gebruiker: jij die een Brug-IT Domein bezoekt om als consument van een Dienst te genieten. Dit kan rechtstreeks via onze websites of na het installeren van één van onze apps.

Gepersonaliseerde Advertenties: commerciële informatie die afgestemd is op de interesses van een Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag) of Geregistreerde Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens).

Geregistreerde Gebruiker: jij die jouw persoonsgegevens registreert om een account te maken bij een Brug-IT Domein om als consument van een Dienst te genieten.

Geregistreerde Gegevens: persoonsgegevens die een Geregistreerde Gebruiker zelf aan Brug-IT verstrekt naar aanleiding van de registratie bij die Brug-IT. Deze gegevens verschillen per Brug-IT Domein, maar bevatten doorgaans: voornaam, familienaam, e-mail adres, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, gewenste nieuwsbrieven, telefoon en/of gsm-nummer. Dit is geen limitatieve opsomming van gegevens.

Klikgedrag: de interesses van een Gebruiker of Geregistreerde Gebruiker die afgeleid worden aan de hand van cookies en gelijkaardige technologieën uit het gebruik van een Dienst op Brug-IT Domeinen en uit bezoek en interactie op websites van derde partijen.

Klikgedrag kan zowel voor een Gebruiker als een Geregistreerde Gebruiker verzameld worden en bevat voornamelijk:

  • Sessiegegevens: besturingssysteem, type toestel en browser. Dit is nodig om jou een goede gebruikservaring te kunnen bieden.
  • Bezochte pagina’s waarbij we je indelen in interessegebieden. Dit doen we door trefwoorden aan bepaalde secties of artikels toe te voegen zodat we je Aanbevolen Inhoud en Gepersonaliseerde Advertenties kunnen tonen. (bv. sport, lifestyle, autoliefhebber)

Brug-IT Domein: een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door Brug-IT.

Brug-IT: de rechtspersoon die een Dienst aanbiedt/levert

 

 

1. Diensten aan Gebruikers

1.1 Voorwerp

Als je een Brug-IT Domein bezoekt als Gebruiker zal de verantwoordelijke Brug-IT je de mogelijkheid bieden om gratis toegang te krijgen tot Diensten.
Overzicht van de verschillende diensten

Dienst Geen overeenkomst Overeenkomst als gebruiker Overeenkomst als geregistreerde gebruiker
Diensten op alle domeinen van Brug-IT
Deelname aan acties en wedstrijden via de websites Neen Neen Ja (conform het wedstrijdreglement)
Inschrijven op nieuwsbrieven van jouw keuze en ze beheren Neen Neen Ja
Aanbevolen inhoud Neen Ja op basis van Klikgedrag Ja op basis van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens
Gepersonaliseerde Advertenties Neen Ja op basis van Klikgedrag Ja op basis van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens

De Diensten beschikbaar voor Gebruikers zijn minder uitgebreid dan deze voor Geregistreerde Gebruikers. Indien je als Gebruiker van de Diensten wil genieten moet je deze overeenkomst aanvaarden, zodat de verantwoordelijke Brug-IT je de Diensten kan leveren.

1.2 Klikgedrag

Als Gebruiker hoef je niet te betalen voor de beschikbare Diensten. Wel heeft de verantwoordelijke Brug-IT toegang nodig tot je Klikgedrag als tegenprestatie voor de gratis Diensten. Je Klikgedrag is ook noodzakelijk om bepaalde Diensten te kunnen leveren zoals Aanbevolen Inhoud of Gepersonaliseerde Advertenties.

1.3 Geen verplichting

Je kan een Brug-IT Domein steeds bezoeken zonder deze overeenkomst als Gebruiker te aanvaarden, maar dan krijg je geen toegang tot de Diensten beschikbaar voor Gebruikers. Dit is de overeenkomst die wij voorstellen. Als je de overeenkomst niet aanvaardt, heb je nog wel toegang tot bepaalde inhoud maar deze zal beperkter zijn. Bovendien zie je nog steeds advertenties, maar deze zullen niet aangepast zijn aan jouw interesses.

 

 

2. Diensten aan Geregistreerde Gebruikers

2.1 Voorwerp

Als je een Brug-IT Domein bezoekt als Geregistreerde Gebruiker zal de verantwoordelijke Brug-IT je de mogelijkheid bieden om gratis toegang te krijgen tot Diensten.

Overzicht van de verschillende diensten

Dienst Geen overeenkomst Overeenkomst als gebruiker Overeenkomst als geregistreerde gebruiker
Diensten op alle domeinen van Brug-IT
Deelname aan acties en wedstrijden via de websites Neen Neen Ja (conform het wedstrijdreglement)
Inschrijven op nieuwsbrieven van jouw keuze en ze beheren Neen Neen Ja
Aanbevolen inhoud Neen Ja op basis van Klikgedrag Ja op basis van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens
Gepersonaliseerde Advertenties Neen Ja op basis van Klikgedrag Ja op basis van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens

De Diensten beschikbaar voor Geregistreerde Gebruikers zijn uitgebreider dan deze voor Gebruikers. Indien je als Geregistreerde Gebruiker van de Diensten wil genieten moet je deze overeenkomst aanvaarden, zodat de verantwoordelijke Brug-IT je de Diensten kan leveren.

2.2 Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens

Als Geregistreerde Gebruiker hoef je niet te betalen voor de beschikbare Diensten. Wel heeft de verantwoordelijke Brug-IT toegang nodig tot je Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens als tegenprestatie voor de gratis Diensten. Je Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens zijn ook noodzakelijk om bepaalde Diensten te kunnen leveren zoals Aanbevolen Inhoud en Gepersonaliseerde Advertenties.

2.3 Geen verplichting

Je kan een Brug-IT Domein steeds bezoeken zonder deze overeenkomst als Geregistreerde Gebruiker te aanvaarden, maar dan krijg je geen toegang tot de Diensten voor Geregistreerde Gebruikers. Dit is de overeenkomst die wij voorstellen. Als je de overeenkomst niet aanvaardt, dan heb je wel nog toegang tot bepaalde inhoud maar deze zal beperkter zijn. Je ziet nog steeds advertenties, maar deze zullen niet aangepast zijn aan jouw interesses.

2.4 Aangemeld surfen

Als Geregistreerde Gebruiker kan je enkel van de beschikbare Diensten van Brug-IT genieten wanneer je aangemeld surft op het betrokken Brug-IT Domein. Je kan op elk moment beslissen om afgemeld te surfen. In dat geval word je niet herkend en worden je Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens niet bijgehouden. Op elk moment kan je beslissen je terug aan te melden als Geregistreerde Gebruiker om weer van de Diensten te genieten.

3. Diensten

De beschikbare Diensten verschillen per Brug-IT Domein en al naargelang je een Gebruiker, Geregistreerde Gebruiker of geen van beiden bent (in het laatste geval wens je geen overeenkomst aan te gaan).

Welke Brug-IT BVBA Diensten aanbiedt via welke Brug-IT, vind je hierboven.

 

 

4. Duur en einde van de overeenkomst

4.1 Duur

Je overeenkomst als Gebruiker of Geregistreerde Gebruiker is van onbepaalde duur. Jij kan de overeenkomst op elk moment beëindigen zonder opzegtermijn of -vergoeding. Brug-IT kan de overeenkomst op elk moment via een kennisgeving beëindigen met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen zonder vergoeding te zijn verschuldigd.

4.2 Einde

Om de overeenkomst te beëindigen, moet je je cookies wissen (overeenkomst als Gebruiker) of je account verwijderen (overeenkomst als Geregistreerde Gebruiker). Je kan je account laten verwijderen door te mailen naar privacy@fori.be

Wanneer je je overeenkomst hebt beëindigd en je terug gratis toegang wenst te krijgen tot de Diensten, dan zal je opnieuw de overeenkomst moeten aangaan.

4.3 Geen herroepingsrecht

Als je je registreert als consument erken je geen herroepingsrecht te hebben onder consumentenrecht omdat de overeenkomst de levering van digitale inhoud omvat waarvan de uitvoering met jouw uitdrukkelijke toestemming onmiddellijk start. De afwezigheid van het herroepingsrecht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid die je hebt om de overeenkomst op elk moment te beëindigen (zie de artikels 4.1 – 4.2).

5. Informatie op grond van gegevensbescherming

5.1 Doeleinde en verwerkingsgrond

Je persoonsgegevens worden door de Brug-IT die je de Dienst(en) levert, verwerkt voor klantenbeheer op grond van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren. In ons Privacy policy vind je meer informatie over hoe de betrokken Brug-IT je persoonsgegevens verwerkt.

6 Cookies

Teneinde de gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden op grond van de overeenkomst maken we gebruik van cookies en andere technologieën. Meer informatie hierover vind je terug in ons Cookiebeleid.

 

 

7. Overige bepalingen

7.1 Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, zonder afbreuk te doen aan dwingende bepalingen die zouden voorzien in een ander recht. De rechtbanken van de plaats van onze zetel zijn exclusief bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten, onverminderd de toepasselijke dwingende wetgeving die bepaalt dat de rechtbanken van je woonplaats bevoegd zouden zijn.

7.2 Alternatieve geschillenoplossing

Indien je een consument bent, kan je contact opnemen met de bevoegde consumenten ombudsdienst:

Voor alle Diensten van Brug-IT: Consumentenombudsdienst van de Federale

Overheid: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met grensoverschrijdend karakter kan je beroep doen op de online geschillenbeslechting van de Europese Commissie via volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

7.3 Wijziging

Brug-IT kan de voorwaarden en modaliteiten van de overeenkomst en de Dienst steeds wijzigen.